ข่าวสาร

IB Art Exhibition
|

The IB Art Exhibition on Monday was a wonderful way to honour our Arts students hard work.   Each student shared their exhibitions and we saw an insight into who they are as artists and the way the world has shaped them.  Thank you to Mrs England for dedication and support of our students. Get to…

IB Art Exhibition 2022
|

The Visual Arts Department and the Class of 2022 proudly present this year’s International Baccalaureate Visual Arts Exhibition.The show will celebrate the work of our Year 13 IB Artists and has been both created and curated by the students, with the dedicated support of Ascot staff.The students have overcome so many challenges, and have produced…

Ascot Y11 at Techaton 2022

Ascot came 2nd place in a Bangkok wide Techaton! The Techathon was hosted by Patana and saw many great schools registered to compete, such as NIST, Rugby, Harrow and St Andrews. Our Year 11 team secured 2nd place. Here is the quote from Nina Y11 , one of the members in the team. “Techathon 2022…

ชุดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน

The Primary School Co-educators ทำงานกันอย่างหนักเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ชุดเหล่านี้มีไว้เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ทีมการสอนระดับประถมศึกษาของเราจัดเตรียมให้ทางออนไลน์ และเพื่อให้โอกาสนักเรียนในการสร้างและทำงานในลักษณะลงมือปฏิบัติจริง รับจากโรงเรียนในสัปดาห์หน้า วันที่และเวลาระบุไว้ในตาราง

ยินดีต้อนรับคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา (Secondary) สำหรับปีการศึกษา 2021 – 2022

Harry Rogers – Geography and History Mr. Rogers qualified as a teacher with a PGCE in Secondary Geography from theUniversity of Warwick. Prior toundertaking his teacher training he taught EAL (English as an Additional Language) in Vietnam for 3 years. He has beenteaching at the British International School of Ljubljana, Slovenia for the past 2…

Introducing the Incoming Primary Principal – Laura Rennard. – Thai

Having been an international educator for over 20 years Laura brings to Ascot International diverse teaching and leadership experience.  Laura is currently working with Brookes Moscow where she is now principal at the Moscow campus and previously principal at their St Petersburg campuses.  Prior to these roles, Laura has held leadership positions in schools in Spain and…

ยินดีต้อนรับครูใหญ่คนใหม่ของเรา

She is highly qualified with a Bachelor of Education, with Honours in Early Childhood Pedagogy, an Advanced Certificate School Leadership and Positive Education.  Donnah is an experienced International Baccalaureate (IB) Educator who has supported schools across Asia for the last 10 years. Having worked in such schools as Western Academy of Beijing and Geelong Grammar, she brings…