Ascot International School

ตำแหน่งงาน

แอสคอตคือโรงเรียนนานาชาติที่กำลังเติบโต โดยมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ ฯ ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 450 คนตั้งแต่ระดับเนิร์สเซอรี่ถึง Year 13 และเป็นโรงเรียนหลักสูตร IB ระดับโลก โดยเปิดสอนหลักสูตร IB ระดับต้น(PYP) และหลักสูตร IB Diploma ร่วมกับหลักสูตรแห่งชาติของอังกฤษและเวลส์ และ Cambridge IGCSE ในระดับ KS4 โดยได้มีการดัดแปลงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนในภูมิภาตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ทางโรงเรียนต้องการสรรหาครูที่มีความพร้อมในการปรับตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อยสามปี มีความพินิจพิเคราะห์และสามารถจัดสรรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนานาชาติ สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

ตำแหน่งที่เปิดรับส่วนใหญ่ ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคุณวุฒิด้านการสอน (PGCE ฯลฯ) หรืออื่น ๆ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่บริหารจัดการได้ดี มีอารมณ์ขัน และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมในชั้นเรียน นอกจากนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นนักสื่อสารที่ดีเยี่ยมและมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน นักเรียน และผู้ปกครองได้ดี

หากท่านต้องการร่วมงานกับโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความสุข ส่งเสริมสนับสนุนกันและกัน และมีชีวิตชีวาบริเวณชานเมืองกรุงเทพ ฯ ซึ่งเป็นเมืองที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โรงเรียนนานาชาติแอสคอตเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับท่าน โรงเรียนของเราให้เงินเดือนสูงเพียงพอให้ท่านสามารถใช้ชีวิตตามในระดับดียิ่งในประเทศไทยได้ รวมถึงให้ค่าที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นพำนัก ประกันสุขภาพแบบครอบคลุม และบุตรของครูจะได้เรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าเทอม เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรของเราผ่านหลักสูตร CPD รวมถึง INSET และโอกาสอื่นๆ ในโรงเรียนของเรา 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครตำแหน่งสายวิชาการ

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และคุณวุฒิการสอน หรือครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
  • เจ้าของภาษาอังกฤษ

    โรงเรียนของเราให้เงินเดือนสูง รวมถึงให้ค่าที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นพำนัก ประกันสุขภาพแบบครอบคลุม และบุตรของครูจะได้เรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าเทอม

Ascot International School
Ascot International School

ตำแหน่งสายวิชาการที่เปิดรับ

Year 3 Teacher – เริ่มงานได้ทันที:
เรากำลังมองหาครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ที่อยู่ในประเทศไทย

เรากำลังมองหาครูที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนระดับ Lower-Primary ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
Ascot เป็นโรงเรียน IB World ที่เปิดสอนหลักสูตร PYP และ IB Diploma
ผู้สมัครทุกคนต้องมีวุฒิการศึกษาด้านการศึกษาหรือระดับปริญญาแรกที่มีคุณวุฒิการสอนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

https://app.schrole.edu.au/#/connect/school/Ascot-International-School