Ascot International School

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

Ascot International School

ศิษย์เก่าทุกท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและขยายเครือข่ายศิษย์เก่า พร้อมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัวของท่าน

ด้วยการเข้าร่วมกับ Alumni Facebook รวมถึงติดตามกิจกรรมและข่าวสารของศิษย์เก่า และเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมชั้นของท่าน!