Ascot International School

สโมสรฟุตบอลแอสคอต

Ascot Football Academy (AFA) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมฟุตบอลอาชีพให้กับนักเรียนชายและนักเรียนหญิงอายุระหว่าง 5-17 ปี โดยหลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรตามแบบฉบับฟุตบอลมืออาชีพ ปัจจุบันนี้ AFA ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมฟุตบอลชั้นนำในประเทศไทย ส่วนรูปแบบการฝึกและกิจกรรมต่างๆ ทางสโมสรมีการจัดฝึกอบรมสำหรับทุกระดับขั้นตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูง โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสนุกสนานขณะฝึกซ้อมฟุตบอล  

กีฬาทุกประเภทล้วนปูเส้นทางที่ดีให้แก่คนหนุ่มสาวในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ส่งเสริมให้เป็นผู้เล่นที่มีความมั่นใจ และสามารถเพิ่มศักยภาพของตนเองได้ นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกซ้อมกับ AFA จะได้รับทั้งความสนุกสนาน ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะฟุตบอล รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตอีกด้วย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสได้พบปะเพื่อนใหม่ และมีประสบการณ์ชีวิตที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ จนเติบโตไปสู่วัยผู้ใหญ่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฟุตบอลที่น่าสนใจของเรา สามารถเข้าไปที่ www.afafootball.co.th

Ascot International School
soccerboy_afa