การทัศนศึกษาแบบค้างแรม

โรงเรียนนานาชาติแอสคอตตระหนักดีว่าการจัดทัศนศึกษาแบบไปเช้าเย็นกลับและการทัศนศึกษาแบบค้างแรมมีความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน การเดินทางและการทัศนศึกษาแบบค้างแรมจะได้รับการวางแผนอย่างถี่ถ้วนให้มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดหรือห้วข้อการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียนแต่ละชั้น เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการไปทัศนศึกษาแต่ละครั้ง คุณครูจะนำนักเรียนไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนจะนำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ใดบ้างในแต่ละภาคเรียน ตัวอย่างสถานที่การไปทัศนศึกษาแบบไปเช้าเย็นกลับของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่

 • สยามปาร์ค
 • สยามโอเชียนเวิลด์
 • Imaginia
 • ตัวอย่างของสถานที่การไปทัศนศึกษาแบบไปเช้าเย็นกลับของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

  • สวนหลวง ร.9

  • เมืองโบราณ

  • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

  • เมืองโบราณ

  • พิพิธภัณฑ์ศิลปะและห้องแสดงศิลปะ

  • สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

  • ทุ่งนาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์

  ไปทัศนศึกษาแบบค้างแรมที่ไหนบ้าง

  ตัวอย่างการไปทัศนศึกษาแบบค้างแรมของโรงเรียนล่าสุด ได้แก่ :

  Year 3 – สยามโอเชียนเวิลด์ (ค้างแรม)

  Year 4 – เขาใหญ่

  Year 5 – ระยอง

  Year 6 – อยุธยา

  Year 7 – ประจวบคีรีขันธ์และการเข้าค่ายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

  Year 8 – กาญจนบุรี

  Year 9 – เขาใหญ่

  Year 10 – เวียดนาม

  การเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่ และหัวข้อการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน