ค่ายฤดูร้อน

Ascot Summer Learning Adventure Camp 2020 มีกำหนดระหว่างวันที่ 6-24 กรกฎาคม กรุณาตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมอีกครั้งในเดือนเมษายน!

นอกจากนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดของค่ายปี 2562 ได้โดยการคลิก ที่นี่

“ติดต่อเราตอนนี้:” โทร (02-373-4400) และอีเมล info@ascot.ac.th