ศิษย์เก่า

นักเรียนของเรา

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าทุกท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและขยายเครือข่ายศิษย์เก่า พร้อมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัวของท่าน

ด้วยการเข้าร่วมกับ Alumni Facebook รวมถึงติดตามกิจกรรมและข่าวสารของศิษย์เก่า และเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมชั้นของท่าน! 

กลุ่ม Alumni Facebook นี้สร้างเป็นบัญชีความเป็นส่วนตัว จะตอบรับคำขอเข้าร่วมกลุ่มเฉพาะผู้ที่เป็นศิษย์เก่าแอสคอตเท่านั้น

 

 

ศิษย์เก่าแอสคอตที่กำลังเริ่มเส้นทางอาชีพหรือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Linkedin!